tisdag 22 maj 2018

presentation utvecklingspedagoger Körsbäret och Äpplet


Hej alla familjer på Körsbäret och Äpplet!


Jag heter Kerstin Larsson och började min tjänst som utvecklingspedagog på Smedby förskolor i början av april, jag tog min förskollärarexamen 2009 efter studerat på distans under tiden som jag arbetade som barnskötare. Har arbetat inom förskolan sedan 1987, de senaste 15 åren i Eksund strax utanför Norrköping. Jag har även arbetat i förskoleklass men också inom skolans lägre år som assistent/resurs, de senaste åren har mitt fokus legat på de yngre barnen.

Ett härligt arbete och utmaning för att de ska få god omsorg samtidigt som de med lustfyllda aktiviteter börjar sitt livslånga lärande inom förskolan. Mitt intresse för bra kvalité för både barn och pedagoger i förskolan har genom åren styrt in mig på lite olika områden, att skapa bra roliga och utmanande lärmiljöer är ett av de områden som jag kommer utveckla tillsammans med pedagogerna på Smedby förskolor.

Ateljéerna har jag och Louise börjat ta tag i, hur vi ska lägga upp det arbetet är ännu inte helt planerat. Både Louise och jag ser det skapande arbetet med barnen som en stor och viktig del av förskolans verksamhet.

Ett annat område som intresserar mig är utveckling och kvalitetssäkring av förskolans verksamhet, där läroplanen för förskolan och verksamhetsidén för Norrköpings förskolor är två viktiga ingredienser att följa, samt Norrköping Kommuns värdeord Trygghet, Kunskap Ledarskap som leder in mitt arbete mot kränkande behandling och arbete med trygghetsfrågor för barnen i förskolan.

Mina två första månader har jag försökt fördela min tid på båda förskolorna för att lära känna Er, alla barn och framförallt verksamheten och organisation. Jag lägger en hel del tid på att sätta mig in i organisation, målplaner och andra dokument,

Jag kommer att vara med på både Äpplets och Körsbärets sommarfester!

 

/Kerstin Larsson


Hej alla familjer på Körsbäret och Äpplet!
Jag heter Louise Abrahamsson och började min tjänst som utvecklingspedagog på Smedby förskolor i början av maj, jag är också nyinflyttad till Norrköping. Jag tog min förskollärarexamen 2007 och har arbetat inom förskolan sedan dess, till största del med de allra yngsta barnen. Mitt hjärta brinner lite extra för att de ska få en bra start på sitt livslånga lärande genom omsorg och lustfyllda aktiviteter. Något som har följt mig genom mitt yrkesverksamma liv är mitt intresse för utveckling och kvalitetssäkring av förskolans verksamhet och jag ser framemot att vara en del av Smedby förskolors arbete!
Just nu håller jag på att sätta mig in i båda förskolornas organisation och verksamhet därför kanske ni inte sett så mycket av mig ännu, men min ambition är att möta er alla i sinom tid. Jag kommer att finnas på plats på båda förskolornas sommarfester och hoppas att vi ses då. Jag har ett intresse för barns skapande och kommer att ta mig an ateljéerna på båda förskolorna efter hand, där jag vill fortsätta Bibbis arbete och erbjuda barnen möjlighet till olika slags skapande.
 
/Louise

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar