fredag 29 september 2017

Bokprat

I veckan så fick alla trådar och virvlar ta med sig varsin bok. I små grupper har barnen börjat berätta om sina böcker och varför dem tycker om dem. Tillsammans försökte vi hitta gemensamma nämnare som exempelvis djur, karaktärer, o.s.v. 
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa (Lpfö16, s.9-10).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar