tisdag 16 maj 2017

Senaste nytt från Mellanbjörn

Nu börjar vårt projekt med superhjältarna lida mot sitt slut och vi är glada och tacksamma över att det har hållits levande under hela läsåret. 

Barnen har delats in i två olika grupper, dessa grupper har gemensamt fått dikta ihop en egen berättelse som vi ska spela upp i form av en teater med våra superhjältehanddockor. 

Ena gruppen behövde lite rekvisita så tillsammans med Bibbi i ateljén tovade vi diverse bakverk. 
Att tova ull är roligt, men det kräver också sitt tålamod. Blandningen av ljummet vatten, såpa och ull känns härligt i händerna. I en estetisk läroprocess använder man alla sina sinnen. Framförallt gör man kunskapen till sin egen genom att aktivt arbeta med den på något sätt. 

"Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska." (Läroplanen för förskolan)

För att få barn intresserade av att lära är det en förutsättning att utgå från barnens behov och förmåga, i det här fallet var det barnen som uttryckte ett behov av attribut till teatern. Barnen hade stort engagemang och  visade både glädje och nyfikenhet i sitt skapande. Det ser vi som viktiga hörnstenar när det gäller barns lärande. Processen är mycket viktigare än själva slutresultatet, men vi är väldigt stolta över våra fina bakverk.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar