måndag 10 oktober 2016

Skogen

Vi har delat upp barnen i två grupper som fått gå till skogen vid olika tillfällen. I skogen fick barnen matamatiska  uppdrag och sedan fick de på egen hand utforska skogen. 
Uppdrag: hitta en pinne som är lika lång som din hand. 

"Hitta en lång och en kort kotte" 

Leta efter saker i skogen som har olika färg. Tillsammans hittade vi 10 olika färger. 


                                           
Berget i skogen är populärt att klättra i och på ett ställe hade det bildats en liten "sjö" där barnen ivrigt fiskade. Det finns många ställen i skogen som kan bli kojor att leka i! 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar