onsdag 3 februari 2016

Arbetetsmuséum

Idag har stjärnans 12:or besökt Bamseutställningen på Arbetets muséum. Vi har mött teknik i olika former och under hela utställningen kunde barnen lära sig om hållbar utveckling. Ni kan läsa mer om utställningen på Arbetets muséums hemsida. http://www.arbetetsmuseum.se/utstallning/bamse/Vi besökte Bamses båt och barnen fick syn på

fiskarna som simmade under oss. Barnen märkte att det kom en plastpåse bland alla fiskar, vilket ledde till att vi började diskuterade vad man ska slänga i havet och vad man inte ska slänga i havet. I Läroplanen 2010 står det att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturkunskap och samband i naturen (Skolverket, 2010).Vi kunde blandannat möta tekniken på muséumet genom kikaren, när barnen kikade in i Skalmans kikare kunde dem se ledtrådar till var den försvunna dunderklockan kunde vara. 

Vi kommer under kommande period arbeta med värdegrund och 12:orna får arbeta med Bamse som en stående figur och förebild för hur man ska vara som kompis.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar